Att flytta till en ny bostad är en tid av förändring och övergång. Det är en period då du lämnar det gamla bakom dig och blickar framåt mot nya möjligheter. En del av denna process innebär att se till att den bostad du lämnar är i bästa möjliga skick för de nästa invånarna. En fråga som ofta uppstår är om du måste tvätta fönster när du flyttar ut. Svaret är inte alltid enkelt och beror på flera faktorer.

Kontrakt och hyresavtalPacka inför flytt, lyfttjänsterEn viktig faktor att beakta är ditt hyresavtal eller kontrakt om du bor i en hyresbostad. Många hyresavtal har specifika krav och riktlinjer för vad som förväntas när du flyttar ut. I vissa fall kan det finnas en klausul som kräver att du lämnar fönstren i rengjort skick. Om så är fallet är svaret på frågan enkelt: ja, du måste tvätta fönstren enligt kontraktet.

Det är alltid en god idé att noggrant läsa igenom ditt hyresavtal eller kontrakt och följa de riktlinjer och krav som anges där. Att bryta mot dessa villkor kan leda till förlorad säkerhetsdeposition eller andra juridiska konsekvenser.

Fönstrens skick
En annan viktig faktor att överväga är skicket på fönstren när du flyttar ut. Om fönstren är i ett smutsigt och slitet skick när du flyttar in, är det rimligt att förvänta sig att du rengör dem innan du flyttar ut. Det handlar om att lämna bostaden i samma skick som du hittade den, med undantag för normalt slitage.

Om fönstren är kraftigt nedsmutsade, med fläckar eller damm, är det en god praxis att rengöra dem. Detta kommer inte bara att vara till nytta för de nästa invånarna, utan det kan också bidra till att bibehålla fastighetens värde och skick.